KIA

Прашања Одговори

Одговор:

Гаранцијата ги опфаќа сите патничи автообили

Одговор:

Гаранцијата е фабричка и не е покриена од некоја осигурителна компанија.

Одговор:

Да, ограничувањето е 150.000 поминати километри. Сервисниот интервал е на една горина или 15.000 километри

Одговор:

Да, во потполност. Гаранцијата се префрла во целост. На пример доколку за пет години го продадете вашиот автомобил, следниот сопственик ќе има уште две години гаранција.

Одговор:

Некои делови имаат свој природен рок на траење, па затоа гаранцијата ги покрива во помал период. Тоа се акумулатор (12 месеци гаранција), дополнително вградените аксесораи (24 месеци гаранција), аудио системот, навигацијата и останатите приклучоци (36 месеци гаранција). Исто така гаранцијата не го опфаќа потрошниот материјал.

Одговор:

Каросеријата е опфатена во целото времетраење на гаранцијата или 7 години.

Одговор:

Доколку редовно го сервисирате вашиот автомобил, тогаш немате грижа. Сепак препорачуваме сервисот да го закажувате барем 1000 километри или еден месец порано. Но, правилата се јасни. Во случај да го поминете интервалот за повеќе километри, во одредени ситуации може да ја загубите гаранцијата на автомобилот